Duurzaam ondernemen

GroenLinks gaat voor een dynamisch en duurzaam ondernemersklimaat.

GroenLinks zet in op een stadsvisie waarin de identiteit van Culemborg en haar inwoners wordt beschreven. Dit draagt bij aan meer richting in beleidskeuzes en een duidelijke positionering ten opzichte van andere gemeenten in de regio. Ook hier staat samenwerking en het benutten van expertise van ondernemers, organisaties en bewoners voorop. Zo zetten we Culemborg gezamenlijk sterk op de kaart.

We maken optimaal gebruik van provinciale gelden om duurzame bedrijvigheid, recreatie en toerisme te stimuleren.

De ingezette acties voor een groene en gezellige binnenstad worden doorgezet, met een citymanager die hieraan bijdraagt. Dan bezien we of extra investeringen nodig zijn.

Culemborg zou wat GroenLinks betreft een voorbeeld kunnen zijn voor andere gemeenten als het gaat om dynamisch en duurzaam ondernemen.

Verkiezingsprogramma GroenLinks

Voor een sociaal en duurzaam Culemborg!

Bekijk hier