Cultuurrijke stad

GroenLinks wil laten zien dat Culemborg een Cultuurstad is, waarin iedereen kan genieten van een rijk cultureel aanbod.

Voor ontmoeting is een rijk cultuuraanbod van groot belang. GroenLinks is daarom trots op het lokale culturele erfgoed en zorgt daar goed voor. In Culemborg is en hoort ook een bruisend cultureel aanbod, het is een trekpleister voor de stad. Inwoners van jong tot oud en met alle achtergronden moeten kunnen kiezen uit een breed palet aan kunst en cultuur, met ruimte en mogelijkheden voor vernieuwing.

GroenLinks vindt het belangrijk dat alle kinderen al jong toegang hebben tot cultuur, onafhankelijk van het inkomen van hun ouders. We willen ook investeren in een cultureel aanbod specifiek voor jongeren en het mogelijk maken dat jongeren ruimte krijgen om een eigen aanbod te ontwikkelen en een diversiteit aan thema’s daardoor bespreekbaar te maken. Daarnaast willen we het Cultuurfonds Culemborg doelstellingen meegeven, die het aanbod voor specifieke doelgroepen in kunst- en cultuurbeleid bevorderen.

Kunst en cultuur zijn van grote maatschappelijke en economische betekenis. Zij dragen bij aan een bruisende stad die inspireert en maken Culemborg aantrekkelijk om in te wonen en te werken. Een investering in cultuur is een investering in een leefbare stad in de brede zin van het woord. We willen voor Culemborg belangrijke voorzieningen als de bibliotheek, het Weeshuismuseum, Kunst Educatie Culemborg (KEC) en het theater De Fransche School voor Culemborg behouden zeker gezien de goede weg die zij zijn ingeslagen de afgelopen jaren.

Verkiezingsprogramma GroenLinks

Voor een sociaal en duurzaam Culemborg!

Bekijk hier