Als stad heeft Culemborg een duurzaam en groen imago en GroenLinks wil dat kracht bij zetten en benadrukken. In de stad hebben actieve inwoners een eigen energiecoöperatie opgezet, er is een ecologische stadsboerderij en tal van ondernemersinitiatieven zijn gericht op duurzaamheid. Het duurzame profiel van Culemborg wordt ook buiten Culemborg gezien. En dat willen we met een progressief en voortvarend klimaatbeleid kracht bijzetten. Zo is er al een Duurzaamheidsagenda en een Windvisie waarin concrete stappen staan beschreven en mogelijkheden worden geboden.

Wat GroenLinks betreft wordt Culemborg landelijk voorloper op het gebied van duurzame en lokaal opgewerkte energie. Bewoners geven zelf vorm aan lokale duurzame energievoorziening en delen in de opbrengst. Het wordt mogelijk dat bewoners kunnen deelnemen aan collectieve energieprojecten en dat de opbrengsten van energieprojecten óók ten goede komen aan de Culemborgse gemeenschap als geheel. Wijk voor wijk schakelen we -in nauwe samenspraak met wijkbewoners- over op alternatieven voor aardgas, zoals warmtepompen in combinatie met isolatie. Nieuwe woningen zijn zo mogelijk energieleverend en er is ruimte voor concepten als tiny houses.

Bij dit alles hoort actief aandacht voor bewustwording, zodat duidelijk wordt voor welke uitdaging we samen staan en op welke manier iedereen daar een bijdrage aan kan leveren. Dat gaat over de manier waarop we leven; wat we kopen, hoe we wonen en op welke manier we reizen. Zo zetten we echte stappen.