Wat ik heb meegekregen vanuit Culemborg is de enorme betrokkenheid vanuit de inwoners. De hoeveelheid organisaties en vrijwilligers die zich inzetten voor de stad en voor anderen, vind ik mooi en hartverwarmend. Voor mij laat dit een natuurlijke kracht en instinct van de mens zien: we kunnen niet zonder elkaar. En zeker op lokaal niveau wordt dit tot uiting gebracht in de vorm van een inclusieve en betrokken samenleving.  

Marlon (1990) is geboren in Culemborg en heeft er (op een korte periode na) altijd gewoond. In 2020 heeft Marlon de onderzoeksmaster geschiedenis aan de Universiteit Utrecht afgerond. In haar studie richtte zij zich vooral op onderwerpen als ‘revolutie’ en ‘burgerschap’ en op de momenten waar deze twee samen komen. Als historicus kijkt zij met een objectieve en kritische blik naar de samenleving en probeert haar beter te begrijpen. Naast haar studie werkt Marlon als student-assistent.

Als commissielid houdt Marlon zich bezig met:

  • (Jeugd)zorg
  • Werkorganisatie gemeente Culemborg en Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe (BWB)
  • Regionaal Archief Rivierenland (RAR)
  • Versterken lokale democratie: samenwerking raad-college-werkorganisatie-stad, netwerk voor en door de stad, lokale nieuwsvoorziening 

Mail Marlon via:

Marlon.Donck@Commissielid.Culemborg.nl