Jorien (Maassluis, 1961) is in 1990 in Culemborg komen wonen, met haar toen jonge gezin. Na zoveel jaren is ze helemaal geworteld in de stad.

Ze was actief op de school van de kinderen, bij Klaartje en het Beatrix en is nog steeds actief in de kerk en het museum. Ze kent daardoor de stad heel goed.

Jorien is opgeleid als sociaal pedagogisch hulpverlener en werkte lang als begeleider van mensen met een verstandelijke beperking. Ze oriënteert zich nu op werk in de jeugdzorg en volgde daarvoor een opleiding contextuele hulpverlening. Jorien vindt het leuk om nieuwe dingen te leren en belangrijk om te blijven ontwikkelen.

Vanaf de start is Jorien actief geweest in de fractie van GroenLinks in Culemborg, eerst als commissielid, daarna als raadslid. Ze had daarbij een praktische insteek: hoe vertaalt de papieren werkelijkheid zich naar de dagelijkse praktijk?

In 2014 nam ze na 12 jaar afscheid van de lokale politiek.
Sinds 2020 is Jorien weer actief bij GroenLinks Culemborg en met veel enthousiasme opnieuw als raadslid.

Als raadslid houdt Jorien zich bezig met:

  • Beschermd wonen & maatschappelijke opvang
  • Culemborg Regenboogstad (LHBTI-beleid) & inclusie
  • Inburgering: nieuwkomers kunnen meedoen
  • Sport
  • Accommodatie & subsidiebeleid
  • Afval & grondstoffen 
  • Werkorganisatie gemeente Culemborg & Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe

Mail Jorien via:

Jorien.Visser@Raadslid.Culemborg.nl