Nieuws van Tim de Kroon

Antwoorden op vragen GroenLinks Culemborg over jeugdhulp, Wmo en pgb-tarieven

Op 26 juli schreef De Gelderlander 'Raadsleden moeten aan de bak met de jeugdhulp'. Naar aanleiding van dit artikel stelde GroenLinks raadslid Tim de Kroon schriftelijke vragen aan het Culemborgse College van B&W. De antwoorden zijn vandaag verschenen. Hieruit blijkt onder andere dat de gemeenteraad na de zomer zal spreken over een voorstel voor pgb-tarieven (persoonsgebonden budget). Deze situatie geldt voor alle gemeenten in Rivierenland.

Lees verder

Culemborg heeft een Woonvisie

GroenLinks heeft met belangstelling uitgekeken naar de Woonvisie die in Culemborg is opgesteld met input uit de stad. Zo is er een expertmeeting geweest, een raadsbijeenkomst en een internetpeiling onder inwoners over diverse thema’s. Op donderdagavond 30 maart is de Woonvisie vastgesteld. Een amendement van GroenLinks en PvdA om oplossingen te bedenken voor de knelpunten op de sociale woningmarkt is aangenomen.

Lees verder

GroenLinks is voorstander ontwikkelingen Spoorzone

GroenLinks is altijd voor een kwaliteitsimpuls van de Spoorzone geweest, maar wel met een minder grote opzet. Daar is inmiddels aan tegemoet gekomen. Zo zijn de functies kantoren en grootschalige detailhandel geschrapt, en is het totaal aantal vierkante meters met bijna 10 procent verminderd.

De plannen rondom het aantrekkelijker maken van het gebied rondom het Culemborgse spoor, het verbeteren van de verkeers- en parkeersituatie, het verplaatsen van de Albert Heijn naar dit gebied (plus de Action naar de binnenstad) en het mogelijk maken van stations gebonden retail zijn niet van vandaag of gister. Zo is in april 2010 de intentieovereenkomst voor de herontwikkeling van de Spoorzone getekend door betrokken partijen en heeft de gemeenteraad de kaders vastgesteld. Daarop is een bestemmingsplan gebaseerd dat in 2015 door de gemeenteraad is goedgekeurd.

Ondernemers zijn toen naar de Raad van State gestapt en die heeft het plan afgekeurd. Er bleek een lacune in de Crisis- en Herstelwet te zitten en die fout in de wet is hersteld. Ook is er vervolgens onderzoek gedaan naar de actuele regionale behoefte door het College en dit rapport is gepubliceerd en toegelicht tijdens een voorbespreking in de gemeenteraad (november 2016). Het bestemmingsplan is hierop aangepast en nu is er een gewijzigd plan dat binnenkort door de gemeenteraad moet worden vastgesteld. Daar is GroenLinks voor.

Lees verder

Een basisinkomen?

Deze week staat GroenLinks raadslid Tim de Kroon met een column in de Culemborgse Courant. Vanuit minder ingewikkelde regels en meer vertrouwen kan veel moois ontstaan. Het basisinkomen is daarom het verkennen waard. Lees meer hierover in de Raadspraat van Tim. 

Lees verder

GroenLinks stelt vragen over pleegzorg

Op 21 september jl. berichtte tv-programma Zembla dat Culemborg en de regio Rivierenland te weinig geld vergoeden om pleegzorg te kunnen betalen. Het Culemborgse College van B&W gaf twee dagen later in een informatienotitie haar reactie hierop. Zo bleken de gemiddelde tarieven van 2015 maatstaf voor de tarieven in 2016. Alleen is er op één onderdeel (prestaties van de aanbieder) van het tarief 2,7% bezuinigd. Terwijl tegelijkertijd de opdracht vanuit het Rijk is om het met 15% minder budget te doen voor de jeugdzorg.

Ondanks deze informatie wil GroenLinks raadslid Tim de Kroon graag meer weten; hebben (jeugdzorg)organisaties eerder aan de bel getrokken over de tarieven en waarom stelt het College minimale kwaliteitseisen? Uiteindelijk zijn het de volgende zeven vragen geworden. We zijn benieuwd naar de reactie van het College. Overigens hebben we ook een verzoek bij jeugdzorgorganisatie Entréa neergelegd om te reageren op de informatienotitie van het College.

Lees verder

Weer volop aan de slag !

De zomervakantie is nu echt voorbij. De raadsleden Rudi Oortwijn en Tim de Kroon zijn volop aan de slag met diverse onderwerpen. Zo is er in de gemeenteraad van 18 september jl. gesproken over de begroting van Veilig Thuis. We vinden dat meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling die bij deze organisatie binnen komen zo snel mogelijk opgepakt moeten worden door daarvoor opgeleide professionals. Maar ook dat er snel de juiste hulp wordt ingezet door iemand van het wijkteam of juist meer specialistische zorg. Hier worden gelukkig al stappen in de goede richting gezet. 

Lees verder