Nieuws over Conny de Laat

Kadernota 2021 vastgesteld: Hier staan wij voor

Maandagavond 22 juni heeft de gemeenteraad keuzes gemaakt. Na een intensieve voorbereiding waarbij inwoners konden meedenken. Onze dank daarvoor! Met een sluitende meerjarenbegroting is de Kadernota vastgesteld. Alleen de VVD stemde tegen.

Lees verder

Onze inbreng bij Kadernota 2021: Ondanks bezuinigingen blijft team GroenLinks werken aan een sociaal en groen Culemborg

En we zijn blij dat wij dat samen met anderen kunnen doen. Het college, de werkorganisatie, inwoners, partners in de stad en collega-raadsleden hebben hard gewerkt, meegedacht en voorstellen gedaan. Deze onzekere corona-tijd en noodzakelijke gemeentelijke bezuinigingen vragen om keuzes met een duidelijke koers voor ogen. Welke stad willen we zijn nú en straks? GroenLinks kiest vóór een sociaal en groen Culemborg dat we samen met inwoners, partners en ondernemers in de stad vormgeven en realiseren. Er is actie geboden en wel nú. De Kadernota biedt dit perspectief: op maandagavond 22 juni stelt de raad deze vast.

Lees verder

Raad & Daad deze week: meer groene speelruimte, betaalbare woningen en afzien huurverhoging, Culemborg regenboogstad en toegankelijk, clubaccommodatie FairPlay, gemeenschappelijke regelingen

GroenLinks wil méér groene speelplekken voor kinderen en jeugd in Culemborg! Om bewegen en creatief buiten spelen mogelijk te maken. Daarom zijn we voor het nieuwe speelruimteplan dat hier vanuit gaat. Of er een extra investering komt besluit de raad in het najaar. Door enorme woningmarkt-druk worden prijzen van huizen steeds duurder. Voor mensen met een kleine portemonnee is het steeds moeilijker een passende en betaalbare woning in onze stad te vinden.

Lees verder

GroenLinks Culemborg kiest voor..

Vorige week is in de raadscommissie gesproken over de noodzakelijke structurele bezuinigingen. We steunen grotendeels de maatregelen die het college voorstelt. Máár..

Lees verder

GroenLinks kiest voor een sociaal en groen Culemborg

GroenLinks kiest voor een sociaal en groen Culemborg, voor nú en ook voor straks. Samen met inwoners en partners in de stad, want iedereen telt mee! Dit is voor ons uitgangspunt. De komende tijd berichten we over het hoe en waarom van de nodige bezuinigingen en hoe wij onze keuzes maken. Heb je vragen of ideeën? Bericht ons bijv. via culemborg@groenlinks.nl én we zullen in de komende weken hierover berichten!

Lees verder

Raad & Daad van 14 mei: meer groen en biodiversiteit, natuurspeelplaatsen, betaalbaar wonen en voorjaarsrapportage

Team GroenLinks Culemborg is blij met het aangenomen Groenbeleidsplan én wil hieraan graag met inwoners & organisaties uitvoering geven! We onderzoeken of een extra investering in deze financieel lastige tijd mogelijk is. Meer groenbeleid is meer dan groen alleen: groen draagt bij aan gezondheid, fijn wonen, elkaar ontmoeten, vermindert wateroverlast, verkoelt de stad in de zomer, vergroot de waarde van huizen en trekt bedrijven aan. Bij uitvoering wordt uitgegaan van behoud & herstel van biodiversiteit.

Lees verder

Pagina's