Onafhankelijke cliëntondersteuning goed geregeld

GroenLinks raadslid Tim de Kroon vroeg tijdens de afgelopen raadsvergadering op 14 april hoe het nu staat met de onafhankelijke cliëntondersteuning in Culemborg. Op welke manier worden inwoners hierop gewezen en is deze nu voor alle cliënten beschikbaar?

Ja dat is er, zo legde wethouder Joost Reus uit. Die was er al vanuit het wijkteam maar dat kan ook iemand zijn die naast de cliënt staat, zoals een vriend of familielid. Dit is belangrijk omdat er iemand kan meekijken of het belang van de cliënt voldoende gehoord en geborgd wordt. De wethouder gaf aan dat er nu ook in regionaal verband (met andere gemeenten in Rivierenland) is geregeld dat er twee vertrouwenspersonen beschikbaar zijn voor alle cliëntgroepen en die geen binding hebben met het wijkteam, mocht iemand aan de onafhankelijkheid van de cliëntondersteuner twijfelen. Via een brochure die binnenkort beschikbaar komt worden mensen hierop gewezen.

Voor GroenLinks Culemborg was dit al langere tijd aandachtspunt en we zijn dan ook blij dat het nu goed geregeld is.