Treja van den Heuvel

Commissielid

“Van thuis uit heb ik meegekregen dat waar je ook bent of waar je vandaan komt, je de handen uit de mouwen steekt met inzet voor je medemens. Je zorgt voor elkaar. Als gevolg van de decentralisaties in het sociale domein, staan inwoners en partners van de gemeente Culemborg grote uitdagingen te wachten. Het vraagt om een andere manier van denken en samenwerken van alle betrokken partijen. Daar draag ik graag mijn steentje aan bij. Ook zet ik mij graag in voor de versterking van Culemborg als cultuurrijke stad.”

Treja is opgegroeid in Noord Limburg (1965) en komt uit een ondernemersgezin. In 2008 belandde ze, na enige omzwervingen via Utrecht en Haren (Groningen), samen met haar man en twee kinderen in Culemborg. Ze startte ooit als organisatie adviseur corporate finance bij Ernst & Young en werkte vervolgens vele jaren in de (internationale) uitgeefwereld. Inmiddels werkt ze alweer geruime tijd als bedrijfskundige vanuit haar eigen bedrijf aan de implementatie van complexe verandermanagement trajecten. In Culemborg is zij de afgelopen jaren actief geweest in de rol van voorzitter en fondswerver, bij de start en opbouw van Kunsteducatie Culemborg én de Culemborgse Schoolorkesten. Daarnaast is zij met veel energie en plezier actief als vrijwilliger bij Werk aan het Spoel (historie gids) en als ledenraadslid bij de Rabobank West Betuwe.