Miranda van der Klaauw

Campagneleider

GroenLinks staat voor alles wat ik belangrijk vind: een tolerante, eerlijke en groene samenleving. Ik probeer daar op mijn manier een steentje aan bij te dragen door zo biologisch, groen en fair mogelijk te leven. Verder coördineer ik activiteiten en campagnes om GroenLinks zichtbaar te maken en met mensen in gesprek te gaan.

Miranda van der Klaauw (1966) is opgegroeid in de kop van Noord-Holland en heeft in Den Haag en Amsterdam gewoond. Sinds 2006 woont zij in Culemborg en is toen gelijk actief geworden voor de lokale afdeling van GroenLinks. Ze studeerde voorlichting en niet-westerse sociologie en werkt als coördinator van de Stichting Stedenband Tilburg-Matagalpa (een stad in Nicaragua). Verder is zij actief voor VluchtelingenWerk, speelt tennis en houdt van moestuinieren.